Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Πώς γίνεται default το Windows Live Mail (Windows 7)


Ένας σύντομος οδηγός για να ορίσουμε το Windows Live Mail ως προεπιλογή για βασικές λειτουργίες αλληλογραφίας (π.χ. δεξί κλικ-Send-Mail recipient κτλ), σε περιβάλλον Windows 7.

Ανοίγουμε το Control Panel και επιλέγουμε "Programs".
Στη δεύτερη ομάδα επιλογών, με τη γενική περιγραφή Default Programs, κάνουμε κλικ στην υποεπιλογή "Set your default programs".
Στη συνέχεια, επιλέγουμε στο αριστερό πλαίσιο το πρόγραμμα "Windows Live Mail", έπειτα δεξιότερα επιλέγουμε "Set this program as default" και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία επιλέγοντας "OK".To Windows Live Mail έχει πλέον οριστεί ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα για την αλληλογραφία.

Κάποιες εξειδικευμένες λειτουργίες, τις οποίες δεν είναι ούτως ή άλλως σε θέση να εκτελεί το Windows Live Mail, έχουν παραμείνει "στα χέρια" του Outlook (ή οποιουδήποτε αντίστοιχου προγράμματος είχαμε πριν ως προεπιλογή). Για την πλήρη εποπτεία αυτών (ή και για αναίρεση της διαδικασίας που ακολουθήσαμε παραπάνω), μπορούμε πάντα να κάνουμε τις αντίστοιχες επιλογές, έχοντας επιλέξει το "Microsoft Office Outlook" στη λίστα του τρίτου βήματος. Τέλος, η επιλογή "Choose defaults for this program" θα ανοίξει παράθυρο στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε ακριβώς ποιοι τύποι αρχείων και ποιες διαδικασίες θα ανοίγουν προεπιλεγμένα με το επιθυμητό πρόγραμμα, και ποιες όχι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: